Wólka Dworska

Układ rabat i nawierzchni spełnia kryteria prostolinijności oraz proporcjonalności. Natomiast zastosowane rośliny przełamują proste linie, nawiązując do naturalnego środowiska.

Zdjęcia inspiracji zostały pobrane z Internetu.