Wiskitki: zieleń przyuliczna

Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w miejscowości Wiskitki całkowicie odmieni wygląd ulicy Guzowskiej, przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także poprawy jakości powietrza.

Zaprojektowano szpalery drzew, grupy krzewów, traw ozdobnych, roślin cebulowych oraz jednorocznych. Ponadto utworzono kameralne, geometryczne place wypoczynkowe, otoczone murkami oporowymi, na których znalazły się drewniane ławki.

Nowo zaprojektowane przestrzenie staną się miejscem spotkań dla mieszkańców, umożliwiając przy tym zacieśnianie więzi.