Wiskitki: zieleń przyuliczna

W miejscowości Wiskitki utworzono niewielkie place wypoczynkowe wyposażone w małą architekturę. Wykonano także liniowe nasadzenia drzew, które podkreślą istniejące ciągi komunikacyjne, a także podniosą wartość przestrzeni pod względem przyrodniczym i estetycznym. Oprócz tego, posadzono krzewy liściaste jak i iglaste, a także trawy ozdobne, rośliny jednoroczne oraz cebulowe.

W sumie posadzono ponad 2000 sztuk roślin.

Realizacja: listopad 2019