Ursynów II

Ogród w Ustanowie to nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin. Wykonano trawnik z rolki, a także kamienne ścieżki ułatwiające komunikację w ogrodzie.

Realizacja: maj 2022 r.