Sierzchów

Główną wytyczną projektową było zagospodarowanie fragmentu ogrodu o lekkim nachyleniu terenu. Wykorzystując potencjał działki zaproponowano strumień biegnący przez cały ten obszar. Wokół strumienia zaproponowano liczne elementy małej architektury, takie jak: huśtawka, drewniane siedzisko, ścieżka edukacyjna czy elementy zabawowe. Ponadto zaproponowano liczne drzewa owocowe wśród bylin i krzewów ozdobnych.

Poniżej znajdują się koncepcje, które powstały przed wybraną koncepcją.

Zdjęcia inspiracji zostały pobrane z Internetu.