Piaseczno

Przeprojektowanie istniejącego ogrodu, zniszczone w czasie innych prac, to kolejne zadanie, które czekało Naszą pracownię. Projekt swoją geometrią połączoną z tradycyjnymi łagodnymi kształtami, które dominowały wcześniej w ogrodzie, miał bardziej dopasować się do nowoczesnej bryły odnowionego domu. Duża liczna różaneczników oraz kompozycje bylinowe, wprowadziły więcej życia i kolorów do nowego ogrodu. Projekt został wykonany przez Naszą pracownię.