Nowa Wieś

Zaprojektowane rabaty są w prostym, nowoczesnym stylu. Z tyłu budynku powstały geometryczne rabaty z roślinami wrzosowatymi. Natomiast bezpośrednio przy tarasie powstała niewielka rabata z lawendą. Naprzeciwko miejsca wypoczynku zaproponowano palmety wzdłuż ogrodzenia znajdujące się przed żywopłotem z żywotników. Takie rozwiązanie na pewno urozmaici jednolitą „ścianę” istniejącego żywopłotu.

Z przodu budynku powstały liczne nasadzenia ze względu na duże zacienienie na tym obszarze. Oprócz nich, powstały także ścieżki z łamanych płyt granitowych, które ułatwią poruszanie się w ogrodzie. Dodatkowo przy wejściu do budynku zaprojektowano strzyżone żywopłoty z cisów, które będą atrakcyjne przez cały rok.

Poniżej przedstawiamy proponowane szkice koncepcyjne, które powstały przed wybraną koncepcją.

W większości zdjęcia inspiracji zostały pobrane z Internetu.