Nowa Iwiczna IV

Ogród w Nowej Iwicznej zaprojektowano w prostym, nowoczesnym stylu. Od frontu budynku zaproponowano betonowe stopnie, ścieżkę z płyt o nieregularnym kształcie oraz donicę wraz z wielopniowym soliterem, który w nocy będzie podświetlony.

Pozostawiono sporą część trawnika. Z tyłu budynku znajduje się taras, z którego można przejść do kolejnego miejsca wypoczynku z nawierzchni ażurowej. Jest to przestrzeń, na której jest możliwość postawienia leżaków bądź paleniska. Prowadzi do niego ścieżka z betonowych płyt. Przedłużeniem placyku wypoczynkowego jest rabata żwirowa. Przed tarasem wzdłuż ogrodzenia zaproponowano rabatę wraz ze szpalerem niewielkich drzew. Zastosowany szpaler ma stanowić osłonę od wiatru.

Zdjęcia inspiracji zostały pobrane z Internetu.