Łoziska II – w trakcie realizacji

W pierwszym etapie usunięto istniejący trawnik i posadzono żywopłot z grabu wzdłuż ogrodzenia.

Realizacja: kwiecień 2022 r.