Łoś

Głównym założeniem projektu było odgrodzenie zielenią od sąsiadów oraz wprowadzenie roślin o kulistym pokroju. Dodatkową wytyczną było zastosowanie murków oporowych lub donic, a także pergoli na tarasie.

Przed wejściem do budynku zaprojektowano ozdobną rabatę z roślinami formowanymi przed domem, jak również ścieżkę z płyt prostokątnych łączącą przód działki z tarasem. Wzdłuż tej ścieżki zaproponowano ozdobne rabaty wraz z liniowym nasadzeniem klonów. Na tarasie zaprojektowano donicę, na przeciwko której zaprojektowano drugą donicę o nieregularnym kształcie. Dzięki temu ogród będzie wydawał się ciekawszy poprzez zróżnicowane wysokości rabat. Dodatkowo w rogu działki zaprojektowano składzik na narzędzia wraz ze ścieżką z łamanych płyt granitowych. Zastosowano ją także w rabacie przy tarasie łączącej dwie przestrzenie trawiaste. W celu izolacji od sąsiednich działek zaprojektowano zimozielone żywopłoty z cisów.

Poniżej przedstawiamy proponowane szkice koncepcyjne, które powstały przed wybraną koncepcją.

W większości zdjęcia inspiracji zostały pobrane z Internetu.