Konstancin II

Ta Konstancińska willa wymagała wyjątkowego i prestiżowego ogrodu. Mimo, że w pracę włożyliśmy sporo wysiłku do realizacji i finalizacji projektu nie doszło. Mimo to możemy podzielić się jedną z koncepcji tego leśnego ogrodu. Teren, który zastaliśmy był mocno zapomniany i zaniedbany. Czekało nas, jak często się zdarza, dopasowanie się projektem do zastanych ścieżek komunikacyjnych, roślin a także miejsc wypoczynku. Założeniem było, aby ogród stworzył spójną całość z lasem, który mieścił się na działce. Pomimo kilku drzew posiadających pozwolenie na wycinkę, przeważająca cześć dorosłego drzewostanu pozostawała na terenie i musiała być uwzględniona w projekcie. Prace zostały przerwane chociaż pomysłów, jak widać, było sporo…