Grochowa

Wejście do budynku urozmaiciły śliwy wiśniowe, które wiosną pięknie kwitną. Przy jednym z tarasów powstała wyniesiona donica oraz ścieżka z drewnianych płyt. Pełni ona funkcje komunikacyjne, jak i estetyczne. Natomiast drugi taras wzbogacono o płytkie zbiorniki wodne oraz pergolę.

W ogrodzie znalazło się także miejsce na warzywnik oraz boisko wielofunkcyjne wraz z piłkochwytami. Ponadto wyznaczono miejsce na śmietnik otoczone żywopłotem z grabu. 

Zdjęcia inspiracji zostały pobrane z Internetu.