Głosków

Aby stworzyć ciekawy projekt ogrodu, inny niż otaczające go wkoło musieliśmy przełamać bariery i zaprojektować teren zieleni nowoczesny, prosty i elegancki. Nieodzownym elementem było zaznajomienie się ze stylem architektonicznym wybudowanego domu oraz przeprowadzenie dokładnego wywiadu z inwestorami, którzy okazali się mieć wysokie wymagania, ale też dobry gust.